Op zoek naar thuiszorg in Twente? Vertrouw op TMZ, ook in Daarlerveen.

TMZ biedt veel mogelijkheden zodat u veilig thuis kan blijven wonen. Er is mogelijkheid van wijkverpleging tot personenalarmering en van dagbesteding tot specialistische zorg in samenwerking met het ziekenhuis. De wijkverpleging werkt in kleine en zelfstandige teams en weten elkaar gemakkelijk te vinden. Het wijkteam kan zo nodig contact opnemen met bijvoorbeeld uw huisarts maar ook met specialisten binnen TMZ zoals wondzorgspecialisten en verpleegkundigen met extra ervaring met dementie of diabetes. Samenwerking is dan ook een sterk punt van TMZ. We bundelen de krachten van professionals en persoonlijk betrokkenen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen voor persoonlijke zorg.

Over ons 20170508.c5a879ce7dda5b388817f16e327c4205
Angelique Stopel.64568467eed9d13233275638aae96960
Verpleeghuiszorg Het Borsthuis (1).c5a879ce7dda5b388817f16e327c4205